Thông báo đăng ký thẻ Bảo hiểm y tế cán bộ năm 2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo đăng ký thẻ Bảo hiểm y tế cán bộ năm 2015

Thông báo đăng ký thẻ Bảo hiểm y tế cán bộ năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v đăng ký thẻ Bảo hiểm y tế cán bộ năm 2015

Kính gửi : Các đơn vị trực thuộc nhà trường

Để việc đăng ký thẻ Bảo hiểm y tế năm 2015 cho cán bộ nhà trường được chính xác, đúng nguyện vọng cá nhân. Đề nghị các đơn vị đăng ký thông tin theo mẫu nộp tại Trạm Y tế (P105 - Nhà N2) trước ngày 11/11/2014.

Ghi chú:

- Danh sách chỉ bao gồm những đồng chí có thay đổi về thông tin in trên thẻ so với năm 2014.

- Mẫu đăng ký có trên trang web của trường

- Quá thời hạn trên, thẻ BHYT năm 2015 sẽ được in như năm 2014 (Cá nhân hoặc đơn vị nào không có thông tin thay đổi so với năm 2014 thì không cần đăng ký)

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS