Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế sinh viên K55 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế sinh viên K55

Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế sinh viên K55

Trạm Y tế thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế năm học 2014 – 2015 cho sinh viên khóa 55 như sau:
Thời gian: Từ ngày 13/10/2014 đến ngày 17/10/2014.
Địa điểm: P105 – nhà N2 ( Trạm Y tế )
Đề nghị cán bộ các lớp mang theo danh sách (do văn phòng khoa cấp) đến
nhận thẻ BHYT tại Trạm Y tế đúng thời gian qui định trên. Sau khi nhận thẻ kiểm
tra thông tin trên thẻ (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ). Nếu có thông
tin nào sai sót nộp lại cho Trạm Y tế đề nghị cấp lại. Hạn cuối cùng nộp thẻ để
đính chính là ngày 27/10/2014
. Nếu quá thời gian quy định trên nhà trường không
chịu trách nhiệm giải quyết.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS