Thông báo thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2014-2015 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2014-2015

Thông báo thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2014-2015

THÔNG BÁO

V/v: Thu bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2014-2015

                                             

               Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 ngày 14/11/2008 của Quốc hội khóa 12 kỳ họp thứ 10 thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2009 Thông báo về việc thu phí Bảo hiểm y tế bắt buộc đối với sinh viên; 

               Căn cứ Nghị định số 62/2009/NĐ-CP ngày 27/07/2009 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế;

               Căn cứ Công văn 250/BHXH – Q ngày  31 tháng 07 năm 2013 của Bảo hiểm xã hội Quận Cầu Giấy về việc hướng dẫn thực hiện BHYT học sinh; sinh viên  năm  học 2014 – 2015.

               Trường Đại học Giao thông vận tải thông báo đến Ban cán sự các lớp để triển khai thực hiện nộp BHYT sinh viên năm học 2014 - 2015 như sau: 

               1/ Cách thức thực hiện:

- Lớp trưởng thu tiền BHYT và bản photo thẻ BHYT chính sách còn giá trị sử dụng của từng sinh viên. Ghi tên lớp, khóa và mã sinh viên vào bản photo. Điền đầy đủ thông tin vào biểu mẫu đã được khoa, viện, trung tâm cung cấp.

- Nộp toàn bộ tiền, danh sách và thẻ BHYT chính  sách photo cho Phòng Tài chính kế toán.

- Photo phiếu thu tiền và danh sách nộp cho văn phòng khoa, viện, trung tâm.

- Giữ phiếu thu và danh sách để nhận thẻ BHYT tại Trạm Y tế - Phòng 105 nhà N2 khi có thông báo.

               2/ Địa điểm nộp tiền và chứng từ : Phòng Tài chính kế toán..

               3/ Thời gian thực hiện: Từ ngày 11 đến 15/8/2014.

               4/ Mức phí thu BHYT:

               Tham gia BHYT là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi sinh viên đang học tập tại trường. Vì vậy mọi sinh viên có trách nhiệm đóng phí bảo hiểm y tế bắt buộc theo Luật định. Sinh viên đã có thẻ BHYT chính sách: hộ nghèo, con lực lượng vũ trang ... không thuộc đối tượng bắt buộc nhưng có thể tham gia BHYT tự nguyện.

               Yêu cầu sinh viên các lớp thực hiện nghiêm chỉnh thông báo này. Cá nhân nào không thực hiện sẽ bị trừ điểm rèn luyện và truy thu trước khi nhận bằng tốt nghiệp

               Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc liên hệ với Trạm Y tế, số điện thoại: 0437668900; 0983 239 566; 0913 501 695.

KT. HIỆU TRƯỞNG  

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

    (đã ký)            

PGS.TS Nguyễn Duy Việt

 

Mẫu thu BHYT năm học 2014 - 2015 (lấy tại tệp đính kèm)

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS