Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2015-2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2015-2016

Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2015-2016

THÔNG BÁO
V/v: Phát thẻ bảo hiểm y tế sinh viên năm học 2015-2016
 
        Trạm Y tế thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế năm học 2015 – 2016 của sinh viên khóa 53;54;55. Đề nghị các lớp đã nộp BHYT mang theo danh sách và biên lai nộp tiền đến Trạm y tế ( P105 - Nhà N2 - Khu Cầu Giấy ) để nhận thẻ.
 
       Thời gian từ ngày 06/10/2015 đến ngày 16/10/2015.
 
       Đề nghị cán bộ các lớp sinh viên đến nhận thẻ đúng thời gian qui định trên. Sau khi nhận thẻ kiểm tra thông tin trên thẻ (họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ). Nếu có thông tin nào sai sót nộp lại cho Trạm Y tế đề nghị cấp lại. Hạn cuối cùng nộp thẻ để đính chính là ngày 22/10/2015. Nếu quá thời gian quy định trên nhà trường không chịu trách nhiệm giải quyết.                 
                                     

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS