Thông báo khu vực phủ sóng mạng internet không dây-Wifi-UTC | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo khu vực phủ sóng mạng internet không dây-Wifi-UTC

Thông báo khu vực phủ sóng mạng internet không dây-Wifi-UTC

THÔNG BÁO

(V/v: Khu vực phủ sóng mạng internet không dây: Wifi-UTC )

                                      Kính gửi:      Toàn bộ CB -GV - CNV  – Trường Đại học GTVT

          Thực hiện chủ trương của Nhà trường về việc phủ sóng mạng internet không dây toàn bộ khuôn viên Trường. Cho đến thời điểm tháng 01 năm 2014, Trung tâm Ứng dụng CNTT đã thực hiện triển khai lắp đặt hệ thống mạng internet không dây tại các khu vực :    

STT

Tòa nhà

Khu vực phủ sóng Wifi-UTC

Mô tả

1

Nhà A1

Toàn bộ khuôn viên nhà A1 và khu vực lân cận.

- Tên mạng internet không dây là:  Wifi-UTC

- CB -GV - CNV  dùng hộp thư điện tử  cá nhân (Email có tên miền @UTC.EDU.VN  ) do nhà trường cấp để thực hiện đăng ký tài khoản sử dụng mạng internet không dây (Wifi-UTC).

 

2

Nhà Văn Hóa

Toàn bộ khuôn viên bên trong của Hội trường lớn.

3

Nhà A6

Toàn bộ khuôn viên nhà A6 và khu vực lân cận.

4

Giảng đường Nhà A3

Từ tầng 3 đến tầng 5 Nhà A3 và khu vực lân cận.

5

Giảng đường  Nhà A7

Từ tầng 2 đến tầng 5 Nhà A7 và khu vực lân cận.

5

Nhà N1

Toàn bộ khuôn viên nhà N1 và khu vực sân trường

6

Sân bóng đá

Toàn bộ khuôn viên sân bóng đá.

7

Nhà A8

Từ tầng 4 đến tầng 7 Nhà A8

8

Nhà B7

Toàn bộ khuôn viên nhà B7 và khu vực sân trường

 

          Vậy trung tâm Ứng dụng CNTT thông báo để CB-GV-CNV trong toàn Trường biết và đăng ký sử dụng. Trong thời gian tới Trung tâm sẽ tiếp tục hoàn thiện hệ thống mạng internet không dây tại các giảng đường và tòa nhà còn lại.  Xem tài liệu hướng dẫn sử dụng tại địa chỉ http://cait.utc.edu.vn/index.php/vi/news/Ho-tro-ky-thuat/Huong-dan-khoi-...

          Mọi thắc mắc và hỗ trợ kỹ thuật về hệ thống Wifi-UTC hãy liên hệ:

Văn phòng Trung tâm ƯDCNTT : P.510 - Nhà A1

Điện thoại                                   : 04 3766 5609

Email                                         : cait.info@utc.edu.vn 

Nơi nhận:

- nt

- Lưu Trung tâm.

Trung tâm ƯDCNTT

Giám đốc

 

 

Nguyễn Trung Việt

 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS