Thông báo về việc đăng ký thông tin sinh viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc đăng ký thông tin sinh viên

Thông báo về việc đăng ký thông tin sinh viên

THÔNG BÁO

(Về việc đăng ký thông tin sinh viên)

Căn cứ Quyết định số 403/QĐ - ĐHGTVT của Hiệu trưởng ban hành ngày 15/03/2014 về việc lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên

Đề công tác lấy ý kiến phản hồi từ người học về hoạt động giảng dạy của Giảng viên trực tuyến qua mạng Internet được thực hiện theo đúng chủ trương, Nhà trường yêu cầu sinh viên điền đầy đủ chính xác thông tin trên Phiếu đăng ký thông tin sinh viên qua đường links:   http://dktt.utc.edu.vn/  . Thời hạn đăng ký bắt đầu từ ngày 10/8/2014 đến hết ngày 25/8/2014. Nếu sinh viên nào không đăng ký thông tin cá nhân đúng thời hạn trên thì phần mềm sẽ tạm thời khóa tài khoản sinh viên. Sinh viên sẽ không thể đăng ký học các môn trong học kỳ tiếp theo.

Mọi thắc mắc trong quá trình đăng ký thông tin, sinh viên gửi về :

Trung Tâm Ứng Dụng CNTT

Địa chỉ: Phòng 510 - nhà A1 - ĐHGTVT

Điện thoại: 043. 7665609 - hoặc 0983572707

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS