Thông báo về việc đăng ký nhận thông tin từ Bộ GD&ĐT thông qua hòm thư điện tử | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc đăng ký nhận thông tin từ Bộ GD&ĐT thông qua hòm thư điện tử

Thông báo về việc đăng ký nhận thông tin từ Bộ GD&ĐT thông qua hòm thư điện tử

Để phục vụ công tác chuyển thông báo, công văn không mật qua kênh thư điện tử từ Bộ GD&ĐT, Cục CNTT thông báo như sau:
       1. Để có thể nhận văn bản thông báo từ Bộ GD&ĐT, các cán bộ, các khoa, phòng, ban của các trường cần dùng hộp thư điện tử của mình gửi một thư điện tử có nội dung bất kỳ đến địa chỉ
Dangky-daihoc@moet.edu.vnDangky-caodang@moet.edu.vn
       2. Để đăng ký nhận thông tin từ Ban chỉ đạo thi tuyển sinh của Bộ GD&ĐT và các đơn vị thuộc Bộ(Vụ GD Đại học, Cục khảo thí, Thanh Tra, Cục CNTT), các cán bộ làm công tác tuyển sinh và phòng đào tạo của các trường ĐH, CĐ cần gửi một e-mail của mình có nội dung bất kỳ đến địa chỉ    dangky-thidhcd@moet.edu.vn
      Hệ thống sẽ gửi một e-mail đến. Người đăng ký hãy Trả lời thư này để xác nhận và trở thành viên nhóm e-mail nhận văn bản từ Bộ.
      3. Cục CNTT sẵn sàng cung cấp các địa chỉ e-mail dạng @moet.edu.vn cho cá nhân cán bộ cũng như phòng đào tạo, ban chỉ đạo tuyển sinh của các trường.
      Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, xin liên hệ nhận hỗ trợ qua e-mail  email@moet.ed.vn
(Chi tiết xem trong File đính kèm)

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS