Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viênTHÔNG BÁO 

V/v hướng dẫn sử dụng lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên

Theo thông báo của phòng Khảo thí và ĐBCLĐT về việc hướng dẫn sử dụng lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên, các đơn vị, cá nhân cán bộ - giảng viên hoặc sinh viên thực có thể tải về tài liệu hướng dẫn khảo sát trên cổng thông tin của Nhà trường, website hỗ trợ kỹ thuật hoặc trên hệ thống văn phòng điện tử của Nhà trường

- website: http://www.utc.edu.vn   hoặc http://hotrokythuat.utc.edu.vn

- văn phòng điện tử: http://vanphongdientu.utc.edu.vn

Lưu ý: Trong trường hợp cần tư vấn và trợ giúp có thể liên hệ với TT ƯDCNTT để được hỗ trợ theo địa chỉ:

- Văn phòng: Phòng 510 – Nhà A1 – Trường Đại học GTVT

- Điện thoại: 04 37665609

 

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS