Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng nhập khối lượng Giờ NCKH năm học 2016-2017 trên VPĐT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng nhập khối lượng Giờ NCKH năm học 2016-2017 trên VPĐT

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng nhập khối lượng Giờ NCKH năm học 2016-2017 trên VPĐT

Theo thông báo của Phòng KHCN Giảng viên, Bộ môn, Khoa thực hiện nhập khối lượng giờ NCKH trên hệ thống văn phòng điện tử của Nhà trường http://vanphongdientu.utc.edu.vn qua tài khoản cá nhân của giảng viên hoặc tài khoản đơn vị. Các đơn vị hoặc cá nhân giảng viên có thể tải về tài liệu hướng dẫn đăng ký đề tài NCKH cấp Trường trên cổng thông tin, các website hỗ trợ kỹ thuật hoặc trên hệ thống văn phòng điện tử của Nhà trường

- website: http://www.utc.edu.vn   hoặc http://hotrokythuat.utc.edu.vn

- văn phòng điện tử: http://vanphongdientu.utc.edu.vn

Lưu ý: Những những giảng viên nào chưa có tài khoản trên hệ thống văn phòng điện tử hoặc trong trường hợp cần tư vấn và trợ giúp có thể liên hệ với TT ƯDCNTT để được hỗ trợ theo địa chỉ:

- Văn phòng: Phòng 510 – Nhà A1 – Trường Đại học GTVT

- Điện thoại: 04 37665609

- Email: cait.info@utc.edu.vn

Trân trọng!

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS