Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng Gửi đơn xin gia hạn học tập trên VPĐT | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng Gửi đơn xin gia hạn học tập trên VPĐT

Thông báo V/v hướng dẫn sử dụng Gửi đơn xin gia hạn học tập trên VPĐT

Các cán bộ giảng viên đi học nước ngoài đã hết hạn học tập cần gửi đơn xin gia hạn học tập trên hệ thống văn phòng điện tử của Nhà trường  http://vanphongdientu.utc.edu.vn qua tài khoản cá nhân của cán bộ - giảng viên. Các cán bộ - giảng viên có thể tải về tài liệu hướng dẫn gửi đơn xin gia hạn học tập trên cổng thông tin, các website hỗ trợ kỹ thuật hoặc trên hệ thống văn phòng điện tử của Nhà trường
- website: http://www.utc.edu.vn   hoặc http://hotrokythuat.utc.edu.vn
- văn phòng điện tử: http://vanphongdientu.utc.edu.vn
Lưu ý: Những những giảng viên nào chưa có tài khoản trên hệ thống văn phòng điện tử hoặc trong trường hợp cần tư vấn và trợ giúp có thể liên hệ với TT ƯDCNTT để được hỗ trợ theo địa chỉ:
- Văn phòng: Phòng 510 – Nhà A1 – Trường Đại học GTVT
- Điện thoại: 04 37665609
- Email: cait.info@utc.edu.vn
Trân trọng!

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS