Thông báo tổ chức hưởng ứng ngày hội đọc sách 21/4 - Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo tổ chức hưởng ứng ngày hội đọc sách 21/4 - Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4

Thông báo tổ chức hưởng ứng ngày hội đọc sách 21/4 - Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4

     Trường Đại học Giao thông Vận tải

Chào mừng ngày sách Việt Nam 21/4 - Ngày sách và bản quyền thế giới 23/4

Tổ chức trong 2 ngày 14 và 15/4/2015 trước cửa Hội trường lớn và P. 101 A5.

 Kính mời toàn thể quý thầy cô và sinh viên trong trường quan tâm tới dự. 

         Nội dung chi tiết trong file đính kèm

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS