Thông báo về việc tạm dừng phục vụ tại phòng đọc tầng 6 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc tạm dừng phục vụ tại phòng đọc tầng 6

Thông báo về việc tạm dừng phục vụ tại phòng đọc tầng 6

Kể từ ngày 11/9/2018, Phòng đọc luận văn, luận án, đề tài nghiên cứu khoa học, sách ngoại văn, báo tạp chí (tại tầng 6 nhà A8) tạm ngừng phục vụ để cải tạo, sủa chữa.
Mọi thông tin liên quan đến việc phục vụ trở lại của phòng đọc tầng 6 sẽ được Trung tâm Thông tin Thư viện thông báo khi việc cải tạo, sửa chữa hoàn tất
Trân trọng thông báo.

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS