Hướng dẫn sử dụng MS Teams trong dạy và học trực tuyến | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hướng dẫn sử dụng MS Teams trong dạy và học trực tuyến

Hướng dẫn sử dụng MS Teams trong dạy và học trực tuyếnHướng dẫn sử dụng MS Teams dành cho giảng viên (GV) và sinh viên (SV) Trường Đại học GTVT trong dạy và học trực tuyến, năm học 2020-2021 (lưu ý các lớp học sẽ chính thức có trên hệ thống từ 22/8/2020).

Tài liệu hướng dẫn cho GVnhấn vào đây

Tài liệu hướng dẫn cho SV: nhấn vào đây

1. Hỗ trợ thêm cho SV 
1.1. Hướng dẫn cho SV tham gia học trực tuyến

https://youtu.be/rwgA_UsdVnI

1.2. Bài tập, bài kiểm tra đánh giá trên MS Teams
https://youtu.be/XdoykaGb96c

2. Hỗ trợ thêm cho GV
2.1. Truy cập và chuẩn bị cho lớp học
https://youtu.be/sbM82QzObgA
Truy cập, chuẩn bị học liệu, thêm SV, GV,....
2.2. Tạo và quản lý giờ học trực tuyến trên MS Teams
https://youtu.be/QoCdnJHtV1s
Cập nhật tính năng mới về phân quyền trong lớp học, bảng trắng, bài tập, kết thúc buổi học với toàn bộ người tham gia..
2.3. Tạo bài tập, bài kiểm tra đánh giá trên MS Teams, MS Forms
https://youtu.be/XdoykaGb96c
https://youtu.be/BBZGSN_rsL4
Cập nhật tính năng bài tập, đánh giá chấm điểm,...
2.4. Kinh nghiệm nâng cao chất lượng giảng dạy trực tuyến theo chuẩn đầu ra
https://frama.link/UTCElearning3

3. Kênh hướng dẫn trao đổi trên MS Teams, FB,...
- Nhóm Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams cho Giảng viên: mã nhóm oauijjj
- Nhóm Hướng dẫn sử dụng Microsoft Teams cho Sinh viên: mã nhóm fpgmml2
- Kênh FB: https://www.facebook.com/utcelearning

Trung tâm Đào tạo trực tuyến UTC

ĐT: 024.32444439; elearning@utc.edu.vn

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS