Tin tức | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Tin tức

Tin tức

Năm 2019 là năm đầu thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 của Nhà trường.

Tăng cường các hoạt động hợp tác, liên kết để đẩy mạnh NCKH và CGCN

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019 -2020 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết cho các học phần của môn học GDQP&AN.

Trong hai ngày 4, 5/01/2020 tại Hội trường lớn Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ ch

Sáng ngày 10/12/2019, tại Phòng Hội thảo tầng 4 Nhà A8 đã

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS