Tin tức | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Tin tức

Tin tức

Năm 2019 là năm đầu thực hiện kế hoạch nhiệm kỳ 2018-2023 của Nhà trường.

Do thực hiện việc phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19, nên Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2019 -2020 của Nhà trường phải tịnh tiến 4 tuần, khoa Giáo dục quốc phòng điều chỉnh thờ

Trong hai ngày 4, 5/01/2020 tại Hội trường lớn Trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ ch

Sáng ngày 10/12/2019, tại Phòng Hội thảo tầng 4 Nhà A8 đã

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS