| Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cựu sinh viên giao thông về việc thành lập “Quỹ khuyến học truyền thống sinh viên giao thông vận tải Việt Nam” ...

Những sinh viên nhận thưởng là những người không phải thi lại trong quá trình học tập, có điểm rèn luyện trong toàn khóa học đạt yêu cầu và có điểm bình quân học tập toàn khóa cao nhất các khối và

Theo báo cáo tổng kết khóa học thì trong đợt này có 2014 sinh viên tốt nghiệp, trên tổng số 2319 sinh viên bảo vệ tốt nghiệp (chiếm 87%) và so với tổng số sinh viên (2014/2485) chiếm 81%.

Danh sách hội đồng phát triển Quỹ khuyến học truyền thống sinh viên GTVT Việt Nam

Hưởng ứng lời kêu gọi của các cựu sinh viên giao thông về việc thành lập "Quỹ khuyến học truyền thống sinh viên giao thông vận tải Việt Nam"...

Trang

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS