Kết quả tìm kiếm của: ""

Giới thiệu các Chương trình liên kết quốc tế của Trường Đại học Giao thông vận tải

Giới thiệu các chương trình Liên kết quốc tế của Trường ĐH Giao thông vận tải


Báo cáo tình hình việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp năm 2023

Căn cứ Công văn số 3973/BGDĐT-GDĐH ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc khảo sát, công khai và báo cáo tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp. Trường ĐH GTVT báo cáo Bộ GD&ĐT về việc triển khai công tác khảo sát và kết quả khảo sát như sau:


Hiển thị 1-6 của 2189 kết quả

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn