Thông báo

Mới nhất

Thông báo về tổ chức Hội thảo Khoa học quốc tế "Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải

Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong Giao thông vận tải đã trở thành vấn đề cấp bách trong những năm gần đây. Cùng với sự bùng nổ về dân số toàn cầu và tốc độ đô thị hóa nhanh, nhu cầu vận chuyển cũng tăng theo cấp số nhân. Điều này đã dẫn đến những thách thức môi trường nghiêm trọng, bao gồm phát thải khí nhà kính, ô nhiễm không khí và cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên. Để ứng phó với những thách thức thực tế đặt ra, Hội thảo quốc tế về “Phát triển bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu trong lĩnh vực Giao thông vận tải (SDCAT)” được tổ chức tại Phân hiệu Trường Đại học Giao thông vận tải tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời các nhà khoa học quan tâm tham gia viết bài và tham dự Hội thảo.

TB thời hạn đào tạo Thạc sĩ khóa 28.1

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành ngày 15/05/2014 quy định: Thời gian đào tạo trình độ Thạc sỹ tối đa là 3.5 năm đối với hình thức đào tạo theo tín chỉ cho các lớp cao học có thời gian đào tạo 1.5 năm, tối đa 04 năm đối với hình thức đào tạo theo tín chỉ cho các lớp cao học có thời gian đào tạo 02 năm. Đối chiếu với quy định trên, đến hết ngày 07/03/2024 sẽ hết thời hạn tối đa đào tạo trình độ Thạc sỹ của khóa 28.1. (Riêng ngành Quản lý kinh tế, hết hạn thời gian tối đa đào tạo là ngày 07/09/2024). Vậy phòng Đào tạo Sau đại học thông báo để các học viên cao học thuộc đối tượng trên chưa bảo vệ luận văn tốt nghiệp phải khẩn trương hoàn thành luận văn và tới trường làm thủ tục xin bảo vệ đúng thời hạn nêu trên.

Gọi cho chúng tôi

(84.24) 37663311

Gửi email cho chúng tôi

dhgtvt@utc.edu.vn