Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Hoàng Thị Tuyết
Đề tài: Nghiên cứu ứng xử nhiệt và một số giải pháp kiểm soát nhiệt, hạn chế vết nứt trong bê tông cường độ cao tuổi sớm kết cấu cầu.
Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông; Mã số: 9580205
Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 12 tháng 01 năm 2023
Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải
(Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).
Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!