Dự án PURSEA được Cơ quan điều hành Giáo dục, Nghe nhìn và Văn hóa (EACEA) thuộc Ủy ban Châu Âu phê duyệt cuối năm 2019 với sự tham gia của 15 trường đại học tại Châu Âu, Châu Á với mục tiêu tăng cường năng lực quản trị đại học cho 08 cơ sở giáo dục đại học ở Đông Nam Á thông qua việc hỗ trợ xây dựng và triển khai hoạch định chiến lược phát triển của từng đơn vị, phù hợp với bối cảnh và đặc điểm của từng trường.  Dự án được triển khai tại Trường ĐH Giao thông vận tải trong bối cảnh Nhà trường đang xem xét và điều chỉnh chiến lược phát triển Trường ĐHGTVT giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030.

Các hoạt động tiếp theo của dự án sẽ tính đến 3 thách thức : Những trở ngại liên quan đến dịch bệnh và việc các chuyên gia không thể di chuyển để tham dự các buổi làm việc trực tiếp, các phương thức và công cụ hỗ trợ để có thể cùng nhau làm việc từ xa hoặc trực tiếp nhằm đảm bảo chất lượng các sản phẩm của dự án và việc thực hiện đúng những cam kết tài chính trong khuôn khổ dự án Erasmus +.
Ngoài việc xây dựng kế hoạch triển khai các hợp phần tiếp theo, buổi làm việc còn tập trung vào tổng kết các hoạt động đã triển khai trong các hợp phần 2, 3, 4 của dự án (WP 2, 3, 4) bao gồm : Tiến hành đánh giá mức độ và tính chất tự chủ của cơ sở giáo dục, xây dựng báo cáo phân tích môi trường bên ngoài có tác động đến hoạt động của 8 trường Đại học khu vực châu Á tham gia dự án, và xây dựng báo cáo tự đánh giá chiến lược phát triển của mỗi trường thành viên.
Các chuyên gia và đối tác dự án cũng đã thống nhất mẫu báo cáo tổng kết các hợp phần 2, 3, 4 nhằm đảm bảo tính liên tục của các công việc đã triển khai và việc thực hiện hợp phần 5 tiếp theo về hoạch định chiến lược phát triển của cơ sở giáo dục.
Cuối cùng, buổi làm việc cũng là dịp để các đối tác tổng kết việc mua sắm các trang thiết bị tin học và phần mềm phục vụ dự án và hoạt động của nhà trường. Dự án PURSEA nhằm tăng cường năng lực quản trị đại học tại Đông Nam Á thông qua việc hoạch định và triển khai chiến lược quản trị mới trong bối cảnh tự chủ đại học. Việc hỗ trợ của dự án sẽ được thực hiện thông qua việc tài trợ mua sắm trang thiết bị tin học và phần mềm phụ vụ việc triển khai, theo dõi và đánh giá kế hoạch hành động trong nhiều năm, bên cạnh đó, dự án cũng hỗ trợ đào tạo nhân lực để đồng hành cùng 8 trường đại học châu Á thành viên của dự án có thể làm chủ các công cụ mới trong điều hành và quản lý nhà trường.
Đọc thêm tại :
https://www.auf.org/asie-pacifique/nouvelles/actualites/pursea-co-construction-entre-etablissements-deurope-de-louest-dasie-sud/
https://www.auf.org/nouvelles/actualites/pursea-universite-asie-europe/

 

Le soutien apporté par la Commission européenne à la production de la présente publication ne vaut en rien approbation de son contenu, qui reflète uniquement le point de vue des auteurs ; la Commission ne peut être tenue responsable d’une quelconque utilisation qui serait faite des informations contenues dans la présente publication

 

Dự án này được tài trợ bởi Ủy ban Châu Âu. Tác giả bài viết chịu trách nhiệm về nội dung bài viết. Ủy ban Châu Âu không chịu trách nhiệm về việc sử dụng và truyền tải những nội dung có trong bài viết này.