Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2012 thi tuyển ngày 23/12/2012 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2012 thi tuyển ngày 23/12/2012

Thông báo về việc nhận đơn phúc khảo bài thi tuyển sinh hệ liên thông từ Cao đẳng lên Đại học năm 2012 thi tuyển ngày 23/12/2012

Chi tiết xem trong File đính kèm

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS