Điểm trúng tuyển các hệ Bằng hai, Liên thông năm 2014. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải