Điểm trúng tuyển các hệ Bằng hai, Liên thông, Vừa làm vừa học năm 2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Điểm trúng tuyển các hệ Bằng hai, Liên thông, Vừa làm vừa học năm 2013

Điểm trúng tuyển các hệ Bằng hai, Liên thông, Vừa làm vừa học năm 2013

Theo thông báo số 55/TB-ĐHGTVT ngày 09/01/2014 của Trường Đại học Giao thông Vận tải, điểm trúng tuyển các hệ tuyển sinh phi chính quy năm 2013 thi tuyển các ngày 23&24/11/2013 tại trường như sau:

1. Hệ Bằng hai: 10,5 điểm

2. Hệ Liên thông:

  - Liên thông chính quy: 16,5  điểm

  - Liên thông vừa làm vừa học:12,0 điểm

3. Hệ Vừa làm vừa học: 13,5 điểm

(Chi tiết xem file đính kèm).

 

 

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS