Điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ Bằng hai và VLVH năm 2016. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ Bằng hai và VLVH năm 2016.

Điểm trúng tuyển và Quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh đại học hệ Bằng hai và VLVH năm 2016.

(Chi tiết xem các tệp đính kèm)./.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS