Điểm trúng tuyển và Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Điểm trúng tuyển và Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2019

Điểm trúng tuyển và Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2019Trường ĐH GTVT công bố quyết định công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh liên thông từ trình độ cao đẳng lên trình độ đại học năm 2019. Chi tiết thí sinh xem file đính kèm./.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS