Kết quả thi tuyển sinh hệ Liên thông chính quy đợt 1 năm 2016. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải