Kết quả thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy năm 2019 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kết quả thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy năm 2019

Kết quả thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy năm 2019

Trường ĐH Giao thông vận tải thông báo kết quả thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy năm 2019, chi tiết thí sinh xem file đính kèm.

Trân trọng cảm ơn!

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS