Kết quả thi và thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh các hệ bằng hai, liên thông, vừa làm vừa học năm 2015. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Kết quả thi và thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh các hệ bằng hai, liên thông, vừa làm vừa học năm 2015.

Kết quả thi và thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh các hệ bằng hai, liên thông, vừa làm vừa học năm 2015.

(Chi tiết xem tệp đính kèm).

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS