Phòng thi và số báo danh của thí sinh dự thi Liên thông năm 2013 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Phòng thi và số báo danh của thí sinh dự thi Liên thông năm 2013

Phòng thi và số báo danh của thí sinh dự thi Liên thông năm 2013

Có 01 phòng thi gồm 02 hình thức: liên thông chính quy  & liên thông vừa làm vừa học (xem file đính kèm)

Đính kèm: 
Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS