Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy đợt 1 năm 2016. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy đợt 1 năm 2016.

Quyết định về việc công nhận thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh hệ liên thông chính quy đợt 1 năm 2016.

(Chi tiết xem tệp đính kèm).

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS