Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ Liên thông, Bằng hai năm 2018 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ Liên thông, Bằng hai năm 2018

Thông báo phúc khảo bài thi tuyển sinh đào tạo trình độ Liên thông, Bằng hai năm 2018

Chi tiết xem file đính kèm./.

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS