Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh hệ Liên thông chính quy đợt 1 năm 2016. | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh hệ Liên thông chính quy đợt 1 năm 2016.

Thông báo về việc gia hạn nhận hồ sơ tuyển sinh hệ Liên thông chính quy đợt 1 năm 2016.(Chi tiết xem tệp đính kèm).

Hệ đào tạo: 
Danh mục: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS