XUÂN MẬU THÂN 1968 VÀ KHÚC CA KHẢI HOÀN “ĐÁNH CHO MỸ CÚT, ĐÁNH CHO NGỤY NHÀO” | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

XUÂN MẬU THÂN 1968 VÀ KHÚC CA KHẢI HOÀN “ĐÁNH CHO MỸ CÚT, ĐÁNH CHO NGỤY NHÀO”

XUÂN MẬU THÂN 1968 VÀ KHÚC CA KHẢI HOÀN “ĐÁNH CHO MỸ CÚT, ĐÁNH CHO NGỤY NHÀO”Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là một chủ trương, một quyết sách đầy sáng tạo và táo bạo của Đảng trong chỉ đạo chiến lược; thể hiện đường lối chiến tranh cách mạng độc lập, tự chủ. Thắng lợi của tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 đã đánh thẳng vào ý chí xâm lược của giới cầm quyền Mỹ, làm đảo lộn thế chiến lược của quân Mỹ; đánh dấu sự thất bại của chiến lược “Chiến tranh cục bộ”, buộc Mỹ phải ngồi vào bàn đàm phán ở Paris, chấm dứt ném bom không điều kiện; mở đầu thời kỳ xuống thang trong tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam, tạo bước ngoặt quyết định cho cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.
Chúng tôi xin giới thiệu bài viết của ThS Đinh Quang Thành về sự kiện quan trọng này.

Đính kèm: 

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS