BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Đoàn Thanh Kỳ

Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện quản lý chất lượng xây dựng công trình đường bộ khu vực phía Bắc.

Ngành: Quản lý xây dựng;                Mã số: 9580302

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 09 tháng 6 năm 2023

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải

      (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!