BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Hoàng Anh Tuấn

Đề tài: Nghiên cứu xây dựng chiến lược marketing dịch vụ vận tải hành khách đường sắt đô thị Việt Nam.

Ngành: Tổ chức và quản lý vận tải;            Mã số: 9840103

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 12 năm 2023

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải

      (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!