BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Lương Nguyễn Hoàng Phương

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của nước dến đặc trưng cơ học của đất không bão hòa áp dụng cho nền đường đắp tại khu vực duyên hải miền Trung.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình đặc biệt;              Mã số: 9580206

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 31 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải

      (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!