Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Nguyễn Thu Trang

Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của lưu huỳnh khi sử dụng làm phụ gia cho bê tông nhựa.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;                  Mã số: 9580205

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 27 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải

              (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!