BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Phạm Duy Linh

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng khai thác của mặt đường BTXM đường ô tô và sân bay trong điều kiện Việt Nam.

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông;          Mã số: 9580205

Thời gian: 14 giờ 00 phút, ngày 18 tháng 01 năm 2022

Địa điểm: Phòng 101 - Nhà A5 - Trường Đại học Giao thông vận tải

      (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!