BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường cho NCS. Phan Thị Thu Hiền

Đề tài: Nghiên cứu quản lý nhà nước về vận tải đa phương thức trong hoạt động logistics tại Việt Nam.

Ngành: Tổ chức và Quản lý vận tải;            Mã số: 9840103

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 12 năm 2022

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải

      (Số 3 - Phố Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội).

Kính mời các quý vị quan tâm đến dự!