BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ 

Trường Đại học Giao thông vận tải tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường cho NCS. Trần Anh Dũng

Đề tài: Nghiên cứu đánh giá tuổi thọ mỏi của tà vẹt bê tông dự ứng lực trên đường sắt đô thị ở Việt Nam

Ngành: Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông

Mã số: 9580205

Thời gian: 8 giờ 30 phút, ngày 15 tháng 4 năm 2021

Địa điểm: Phòng Hội thảo tầng 4 - Nhà A8 - Trường Đại học Giao thông vận tải

                (Số 3 Cầu Giấy - Láng Thượng - Đống Đa - Hà Nội)

Kính mời các nhà khoa học quan tâm đến dự!