Thực hiện chủ trương phát triển các kết quả nghiên cứu khoa học nhằm nâng cao thương hiệu, hình ảnh của Trường ĐH GTVT trong các hoạt động truyền thông, quảng cáo và đề xuất các nhiệm vụ KHCN, sau một thời gian chuẩn bị Nhà trường đã khai trương trang web Sản phẩm KHCN tại địa chỉ http://spkhcn.utc.edu.vn bao gồm thông tin về các bài báo quốc tế có uy tín, các sản phẩm đã đăng ký sở hữu trí tuệ, các sản phẩm ứng dụng và chuyển giao công nghệ, các dự án KHCN tiêu biểu, các hội chợ triển lãm KHCN mà Trường đã tham gia, ... 

Thông tin về các sản phẩm KHCN của Nhà trường sẽ được cập nhật thường xuyên trên trang web và được Nhà trường hỗ trợ truyền thông, quảng cáo, trưng bày trong các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm KHCN có sự tham gia của đại diện Trường.