Trường Đại học GTVT tổ chức lễ trao bằng tiến sĩ, thạc sĩ vào 13h30 thứ Sáu ngày 06/5/2022 tại Hội trường lớn trường Đại học Giao thông vận tải. Đề nghị các học viên có tên trong danh sách kèm theo đăng ký nhận bằng tại phòng Đào tạo SĐH 206A9 trước thứ Sáu để phòng lập danh sách trao bằng tại Hội trường, ai không đăng ký trước sẽ nhận bằng trực tiếp tại phòng Đào tạo SĐH. 

        Các học viên đã nhận bằng trước có nhu cầu dự lễ trao bằng đề nghị đăng ký và mang bằng đến phòng Đào tạo SĐH để phòng lập danh sách và trao tại Hội trường, thời gian muộn nhất là thứ Năm ngày 5/5/2022.

        Mọi thắc mắc liên hệ với anh Hùng qua số điện thoại 0983.984.710