Thực hiện điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam và chương trình công tác Đảng năm 2022; ngày 25/11/2022, Đảng ủy Trường Đại học Giao thông vận tải  đã tổ chức Lễ trao tặng huy hiệu 40 năm, 30 năm tuổi Đảng cho các đảng viên thuộc Đảng bộ Trường.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy, đồng chí Lê Hoài Đức – Thường vụ Đảng ủy, Trưởng ban tổ chức, lãnh đạo các tổ chức đoàn thể trong Trường, các đồng chí đảng viên thuộc chi bộ Đường bộ và chi bộ Bảo vệ.

Nghi thức chào cờ

Trong đợt này Đảng bộ Trường có 2 đồng chí vinh dự nhận huy hiệu Đảng là đồng chí Bùi Xuân Cậy – Chi bộ Đường bộ nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, đồng chí Nguyễn Thanh Bình – Chi bộ Bảo vệ nhận huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Đồng chí Nguyễn Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy trao huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho đồng chí Bùi Xuân Cậy


Đồng chí Nguyễn Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thanh Bình

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy gửi lời chúc mừng tới các đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu Đảng, ghi nhận những kết quả quá trình cống hiến, phấn đấu và trưởng thành đã được Đảng ghi nhận. Trong những năm qua dù có sự khác biệt về điều kiện, hoàn cảnh của mỗi cá nhân nhưng các đồng chí đã luôn chung sức chung lòng, đồng tâm hiệp lực cùng với cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể chính trị - xã hội xây dựng Trường Đại học GTVT trở thành đại học trọng điểm, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững ngành giao thông vận tải và một số lĩnh vực khác; có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế; là địa chỉ tin cậy của người học, nhà đầu tư và toàn xã hội.

Với thành tích và kinh nghiệm của bản thân, các đồng chí thực sự là tấm gương cho thế hệ trẻ noi theo, đồng thời tiếp tục cống hiến trí tuệ, công sức vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Nhà trường.

Đồng chí Nguyễn Thanh Chương – Bí thư Đảng ủy phát biểu 

Đồng chí Bùi Xuân Cậy, đại diện cho các đồng chí đảng viên nhận huy hiệu trong đợt này có bài phát biểu cảm tưởng: “Tôi vinh dự được  nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cũng là lúc bước sang tuổi 70, tuổi cổ lai hy; tôi đã từng trải qua thời gian sinh sống và học tập ở nước ngoài với chế độ chính trị, xã hội khác nhau… Tôi đã thấy công lao của Đảng, của Bác Hồ và các bậc tiền bối, đã lãnh đạo nhân dân ta làm cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Đưa Việt Nam từ nước không có tên trên bản đồ thành tấm gương về phong trào giải phóng dân tộc, đánh đổ chế độ thực dân trên thế giới. Từ khi đổi mới đến nay kinh tế đất nước đã có bước phát triển vượt bậc, từ nước có thu nhập thấp vươn lên thành nước có thu nhập trung bình;  hệ thống cơ sở hạ tầng, xã hội ngày càng phát triển.

Ngày nay, Đảng đang đẩy mạnh cuộc đấu tranh chống suy thoái về đạo đức lối sống, chống tham ô lãng phí. Tôi luôn tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng.
Cá nhân tôi từ một học sinh nghèo, trở thành sinh viên Trường Đại học Giao thông Sắt – Bộ nay là Trường Đại học Giao thông vận tải đã 51 năm và ra trường được giữ lại làm giảng viên đã 46 năm. Trải qua quá trình phấn đấu làm cán bộ Đoàn, tham gia khảo sát đường 279 đến năm 1982 được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Quá trình 40 năm công tác Đảng đã đảm nhận các nhiệm vụ: Bí thư chi bộ, đại diện Lưu học sinh Việt Nam tại Trường Đại học giao thông Dresden, Đảng ủy viên Trường, Phó Bí thư Đảng ủy - Trưởng khoa Công trình, Trưởng Bộ môn Đường bộ. Ở cương vị công tác nào tôi cũng luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ và giữ gìn phẩm chất của người Đảng viên.

Nhận huy hiệu 40 năm tuổi Đảng là sự đánh dấu quá trình phấn đấu, là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm của người Đảng viên. Dù còn công tác hay đã nghỉ hưu tôi luôn phấn đấu là người Đảng viên gương mẫu”.

Đồng chí Bùi Xuân Cậy phát biểu