Từ năm 2011 ở khu vực Đông Nam Á đã hình thành hệ thống trích dẫn danh mục tạp chí ASEAN Citation Index (ACI). Hệ thống ACI lưu giữ thông tin kết quả nghiên cứu các công trình đã được công bố trên các tạp chí khoa học của các nước ở khu vực Đông Nam Á mà được ACI lựa chọn. Hệ thống ACI đã tạo ra cơ sở dữ liệu (CSDL) chung cho các nước Đông Nam Á truyền tải các thông tin kết quả nghiên cứu của nước mình được nhanh chóng và trích dẫn các nghiên cứu được thuận lợi hơn trong khu vực. Hệ thống ACI cũng là cơ sở để tạo ra cầu nối cho các tạp chí từng bước tiếp cận và có thể tiến tới gia nhập vào hệ thống danh mục các tạp chí Scopus và Web of Science có uy tín trên thế giới.

Các thành phần cấu thành ACI.

     Quy trình tổng thể xét duyệt các tạp chí khoa học để đưa vào danh mục tạp chí thuộc ACI gồm 2 bước và phải thỏa mãn được 11 tiêu chí, mỗi tiêu chí được đánh giá tối đa là 2 điểm, như vậy tổng cộng tối đa là 22 điểm. Để được công nhận thuộc hệ thống ACI, các tạp chí khoa học phải được đánh giá theo 11 tiêu chí ở bước 2 và phải có số điểm tối thiểu đạt được là 17/22 điểm.

Quy trình tổng thể các bước xét duyệt tạp chí khoa học của ACI

 

    - Ngày 25/10/2021: sau hơn 3 tháng xét duyệt, Tạp chí Khoa học Giao thông vận tải (Transport and Communications Science Journal) của Trường Đại học Giao thông vận tải đã chính thức được đưa vào cơ sở dữ liệu trích dẫn Đông Nam Á (ASEAN Citation Index - ACI). Tạp chí đã được Hội đồng xét duyệt ACI (ACI Steering Committee) đưa vào hệ thống ACI. Tính đến tháng 11/2021 Việt Nam đã có tổng cộng 26 tạp chí được công nhận thuộc hệ thống ACI.

    - Thông tin trên website của ACI tại: https://asean-cites.org/announcement.html?announcement=30&name=%20The%20accepted%20journals%20for%20indexing%20in%20the%20ACI%20database%20in%20October%202021%20(October%2031st,%202021)

                       

    - Theo quy định tính điểm cho các tạp chí khoa học của Hội đồng GSNN, các bài báo của tạp chí mà sau khi được công nhận thuộc ACI có thể được tính tối đa 1,25 điểm cho mỗi bài báo.

    - Sự kiện này một lần nữa cho thấy Tạp chí đã khẳng định được vị thế, uy tín trên phạm vi khu vực ASEAN và quốc tế, tiến tới ra nhập danh mục Scopus và Web of Science. Tạp chí đã và đang trở thành địa chỉ quan trọng cho các nhà khoa học ở trong nước và quốc tế trao đổi, công bố các kết quả nghiên cứu mới từ nhiều lĩnh vực khác nhau như Xây dựng công trình giao thông, Kỹ thuật cơ khí, Kinh tế và khai thác vận tải, Điện - Điện tử, Công nghệ thông tin, Môi trường và an toàn giao thông,.. góp phần lớn trong sự phát triển mạnh mẽ của Giáo dục Đại học, sau đại học tại Trường Đại học Giao thông vận tải nói riêng và sự phát triển các lĩnh vực khoa học công nghệ phục vụ giao thông vận tải trong và ngoài nước nói chung.