Ngày 04 tháng 01 năm 2023, trường Đại học Giao thông vận tải đã tổ chức tập huấn chuyên môn “Công tác tự đánh giá chương trình đào tạo” cho Ban thư ký và nhóm hỗ trợ minh chứng viết báo cáo tự đánh giá của 12 chương trình đào bậc đại học và thạc sĩ.

Trong 12 chương trình đào tạo đó có ngành Quản lý kinh tế - trình độ Thạc sĩ theo chuẩn trong nước, 02 ngành trình độ đại học đó là Kế toán (Chương trình chất lượng cao Kế toán Tổng hợp Việt – Anh) và ngành Kinh tế xây dựng (Chương trình đào tạo chất lượng cao Kinh tế xây dựng công trình giao thông Việt – Anh) theo tiêu chuẩn AUN-QA (ASEAN University Network: là Mạng lưới các trường đại học hàng đầu của Đông Nam Á), 09 ngành trình độ đại học theo chuẩn trong nước đó là ngành: Kỹ thuật xây dựng, Công nghệ kỹ thuật giao thông, Công nghệ thông tin, Kỹ thuật nhiệt, Kỹ thuật cơ khí, Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điện tử viễn thông, Quản trị kinh doanh, Kế toán.

Tham dự buổi tập huấn có PGS.TS Nguyễn Văn Long – Chủ tịch Hội đồng trường, lãnh đạo các đơn vị chức năng, lãnh đạo các khoa Vận tải kinh tế, khoa Điện – Điện tử, khoa Cơ khí, khoa Công nghệ thông tin, khoa Môi trường và An toàn giao thông, khoa Kỹ thuật xây dựng có chương trình tự đánh giá và bộ phận đảm bảo chất lượng đào tạo cùng thành viên trong mạng lưới đảm bảo chất lượng trong Nhà trường.   

PGS.TS Nguyễn Văn Long – Chủ tịch Hội đồng trường

PGS.TS Nguyễn Thị Hòa – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo

Tại buổi tập huấn, 02 chuyên gia là PGS.TS Nguyễn Văn Long – Chủ tịch Hội đồng trường và PGS.TS Nguyễn Thị Hòa – Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo đã cùng các học viên trao đổi, thảo luận kiến thức chung về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo; giới thiệu chung về mục đích, yêu cầu cần đạt được, tổ chức thực hiện công tác Tự đánh giá, phương pháp viết báo cáo và giới thiệu một số căn cứ pháp lý liên quan đến công tác Tự đánh giá. Ngoài ra, buổi hội thảo cũng đã tóm lược yêu cầu cần đạt được của các tiêu chuẩn, tiêu chí, các mốc chuẩn đưa ra các phân tích và hướng dẫn sử dụng Bộ tiêu chuẩn tự đánh giá chương trình đại học, các tiêu chí tự đánh giá để thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin minh chứng phù hợp. Hướng dẫn về kỹ thuật viết báo cáo tự đánh giá theo tiêu chí, tiêu chuẩn. Tổ chức thực hành các kỹ năng phân tích tiêu chí, thu thập, xử lý và lưu trữ thông tin minh chứng, viết báo cáo tự đánh giá.

Việc tổ chức tập huấn công tác tự đánh giá 12 chương trình đào tạo nhằm trang bị các kiến thức cơ bản về công tác tự đánh giá chương trình đào tạo để các đơn vị trong Nhà trường tự xem xét, báo cáo về tình trạng chất lượng và các điều kiện thực hiện chương trình đào tạo. Trên cơ sở đó, xây dựng và triển khai các kế hoạch hành động nhằm cải tiến và nâng cao chất lượng chương trình đào tạo; điều chỉnh mục tiêu cho giai đoạn tiếp theo. Dựa vào kết quả tự đánh giá của 12 chương trình đào tạo và theo yêu cầu của Khoa quản lý, nhà trường sẽ xem xét và chọn những chương trình đào tạo đạt chuẩn để đánh giá ngoài.

Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo