Căn cứ Nghị định số 27/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 03 năm 2015 của Chính phủ; quy định về xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú;

         Thực hiện công văn số 4732/BGDĐT-TĐKT ngày 23 tháng 9 năm 2022 về việc triển khai xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú lần thứ 16 năm 2023.

      Hội đồng xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT lần thứ 16 năm 2023 trường Đại học GTVT đã họp bỏ phiếu ngày 16/02/2023, kết quả có 08 ứng viên đạt đủ số phiếu tín nhiệm theo quy định và được đề nghị lên Hội đồng xét tặng danh hiệu  NGND, NGƯT của Bộ GD&ĐT.

Chi tiết xem file đính kèm: