VINTECH FUND - TOP 12 Applied Science Projects (Video) | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải