Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí năm 2016 | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí năm 2016

Thông tin tuyển sinh ngành Kỹ thuật Cơ khí năm 2016

- Hình thức đào tạo theo hệ thống tín chỉ. Thời gian đào tạo 4 năm.
- Thông tin Khoa Cơ khí xem tại đây.
- Thông tin về tuyển sinh 2016 xem tại: http://ts.utc.edu.vn

Ngành Kỹ thuật Cơ khí (2016):
1. Mã xét tuyển: GHA03/Chỉ tiêu dự kiến: 428/Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa
2. Mã xét tuyển: GHA18/Chỉ tiêu dự kiến: 142/Tổ hợp môn xét tuyển: Toán, Lý, Anh
Tổng chỉ tiêu: 570.
 
Điểm trúng tuyển ngành Kỹ thuật Cơ khí năm 2015: 21 điểm (Toán + Lý + Hóa) và 18,25 (Toán + Lý + Anh).
Nguồn http://www.utc.edu.vn/sites/default/files/Thong_Bao_Diem_Trung_Tuyen_GHA...

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS