Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên CQ khoá 61, khoa Kinh tế -Vận tải và khoa Đào tạo Quốc tế | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên CQ khoá 61, khoa Kinh tế -Vận tải và khoa Đào tạo Quốc tế

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh cho sinh viên CQ khoá 61, khoa Kinh tế -Vận tải và khoa Đào tạo Quốc tếThực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ I năm học 2020 -2021 của Nhà trường, khoa Giáo dục quốc phòng xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN. Khoa thông báo lịch học và phòng học cho sinh viên chính quy khóa 61, khoa Kinh tế - Vận tải, khoa ĐTQT. Lịch học chi tiết và phòng học sinh viên tải từ file đính kèm, hoặc xem trực tiếp tại Trang QLĐT của Nhà Trường; Văn phòng khoa GDQP tại nhà B2 của Trường

Trân trọng!

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS