Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng&an ninh cho sinh viên CQ khoá 59, Khoa Khoa Công trình, khoa Kỹ thuật xây dựng | Trang thông tin điện tử Trường ĐH Giao thông vận tải

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng&an ninh cho sinh viên CQ khoá 59, Khoa Khoa Công trình, khoa Kỹ thuật xây dựng

Thông báo lịch học, địa điểm học môn Giáo dục quốc phòng&an ninh cho sinh viên CQ khoá 59, Khoa Khoa Công trình, khoa Kỹ thuật xây dựng

Thực hiện Kế hoạch đào tạo học kỳ II năm học 2018-2019 của Nhà trường, Khoa GDQP xây dựng thời khóa biểu chi tiết các học phần của môn học GDQP&AN cho sinh viên hệ ĐHCQ khóa 59 (Khoa Công trình, Khoa Kỹ thuật xây dựng). Khoa GDQP thông báo lịch học và phòng học tới sinh viên, lịch chi tiết sinh viên xem ở file đính kèm.

Trâng trọng!

Lấy tin RSS

Đăng kí nhận Lấy tin RSS